I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Blog

Blog

Blog

Helpu i amddiffyn ein hadar sy’n nythu ar greigiau

Mae Lynne Houlston, Parcmon Awdurdod y Parc Cenedlaethol ym Maes Tanio’r Weinyddiaeth Amddiffyn yng Nghastellmartin, yn egluro sut gallwch fynd ati i amddiffyn ein hadar sy’n nythu ar greigiau wrth i chi fwynhau Arfordir Penfro.

Mae'r gwanwyn wedi dod – yn ôl pob sôn, ac mae’r adar yn dechrau paratoi i nythu. Bydd gwylogod, gweilch y penwaig, brain coesgoch, hebogau tramor, adar drycin y graig a gwylanod yn crawcian ac yn cweryla wrth heidio i greigiau sir Benfro i fwydo ac i nythu.


Brain goesgoch ar Arfordir Penfro.

Mae creigiau Arfordir Sir Benfro yn hanfodol ar gyfer yr adar hyn, ond maent hefyd yn bwysig at ddibenion hamdden; bydd dringwyr hefyd yn heidio i’r creigiau’r gwanwyn hwn.

Er mwyn peidio â tharfu ar yr adar yn ystod y cyfnod pwysig hwn, rhoddir cyfyngiadau ar ddringo bob blwyddyn. Defnyddir hysbysiadau neu botiau concrid coch i ddynodi’r rhan fwyaf o'r rhain, yn enwedig yn ne’r sir.

Mae taflenni a phosteri sy’n dangos lleoliad y cyfyngiadau ac yn rhestru’r mannau dringo y mae cyfyngiad arnynt ar gael ym meysydd parcio Sant Gofan, Staciau'r Heligog, Cei Ystangbwll a Broad Haven South. Neu i gael y manylion llawn ewch i wefan Cyngor Mynydda Prydain (BMC).

Most restricted areas are marked by red concrete pots or notices.
Defnyddir botiau concrid coch i ddynodi’r rhan fwyaf o'r cyfyngiadau ar ddringo.

Mae rhai adar, fel pïod môr, yn nythu’n isel yn ein baeau a’n cilfachau. Mae’n bwysig fod caiacwyr yn ymwybodol o'r adar hyn ac nad ydyn nhw’n tarfu arnynt. Ewch i wefan Fforwm Arfordir Sir Benfro i gael rhagor o wybodaeth am gaiacio o amgylch ein harfordir.

Os gallwch chi glywed adar yn crawcian yn uchel ac yn hedfan uwch eich pen – mae angen i chi symud!

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ddringo ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro drwy fynd i www.arfordirpenfro.cymru/mwynhau.

Cliciwch y ddolen i lawrlwytho’r Cyfyngiadau Dringo y Cytunwyd arnynt ar gyfer 2018.

 


Blog y Parcmyn
A gyhoeddwyd 23/03/2018


blaenorol

 1 to 1 of 1