I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Campwaith William Stott yn dod i Oriel y Parc, Tyddewi

Darlun sy’n cael ei ystyried yn uchafbwynt gyrfa William Stott o Oldham (1857-1900) yw canolbwynt arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi o 24 Chwefror i 2 Medi 2018.

Mae Le Passeur (Y Cychwr) sy’n cael ei arddangos fel rhan o daith o gwmpas orielau’r DU mewn partneriaeth â Tate, wedi cael ei brynu ar gyfer y cyhoedd ym Mhrydain diolch i gyllid gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri, y Gronfa Gelf (gyda chyfraniad gan Sefydliad Wolfson) a Sefydliad Elusennol Teulu Hintze.

Le Passeur (The Ferryman) 1881, William Stott of Oldham (1857–1900). Photo © Tate. Purchased with funds provided by the Heritage Lottery Fund, Art Fund (with a contribution from The Wolfson Foundation) and The Hintze Family Charitable Foundation 2016.
Le Passeur
(Y Cychwr), 1881, William Stott o Oldham (1857-1900). Ffotograff © Tate. Fe’i prynwyd ag arian o Gronfa Treftadaeth y Loteri, y Gronfa Gelf (gyda chyfraniad gan Sefydliad Wolfson) a Sefydliad Elusennol Teulu Hintze 2016.

Mae’r darlun yn cael ei ystyried yn un o’r enghreifftiau allweddol o ran y cyfnod pryd y troes Celf Prydain at naturoliaeth. Bu’n fodd o sefydlu Stott fel un o arlunwyr Prydeinig mwyaf blaengar ei gyfnod.

Bydd Le Passeur yn un o dri gwaith o gasgliadau’r Tate a fydd yn cael eu harddangos yn Oriel y Parc, gyda darlun dyfrlliw o Benmaen Dewi gan J.M.W. Turner hefyd yn cael ei arddangos i nodi Blwyddyn y Môr yng Nghymru.

Bydd y rhain yn cael eu harddangos ochr yn ochr â gwaith o Gasgliadau Amgueddfa Cymru, a ddewiswyd i archwilio rhai o ystyron cudd delweddau o fywyd a thirwedd wledig.

Bydd y rhain yn cynnwys The Goose Girl at Gruchy gan Jean-Francois Millet (1814-1875) un o’r amlycaf ymysg Realyddion Ffrainc yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Yr oedd William Stott yn flaenllaw ymysg y grŵp o arlunwyr Prydeinig a ddaeth dan ddylanwad naturoliaeth Ffrengig ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Wedi iddo fynychu Ysgol Gelf Manceinion, bu’n derbyn hyfforddiant ym Mharis dan Bonnat a Gérôme ac aeth ymlaen i arddangos nifer o ddarluniau yn y Salon ym Mharis a oedd yn destun edmygedd mawr gan feirniaid Ffrengig.

Mae 23 o ddarluniau gan Stott mewn casgliadau ym Mhrydain, y rhan fwyaf ohonynt yn Gallery Oldham, tref enedigol yr arlunydd. Mae’r gwaith hwn yn ymuno ag un arall yng nghasgliad Tate gan Stott, sef Tywysog neu Fugail? (Prince ou Berger?) 1880, a fydd hefyd yn cael ei arddangos yn Oriel y Parc.

Mae’r arddangosfa yn Oriel y Parc yn rhan o daith o gwmpas pedair o bartner-orielau yn y DU, diolch i gyllid gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Sefydliad John Ellerman a’r Gronfa Gelf. Bydd y gweithiau hefyd yn cael eu harddangos yn Oriel Gelf Dinas Southampton, Gallery Oldham ac Oriel Gelf Aberdeen.

Dywedodd Gwyneth Hayward, Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Mae’n fraint cael bod yn bartner mewn prosiect gyda Tate unwaith eto, yn dilyn llwyddiant mawr arddangosfa John Constable: Salisbury Cathedral from the Meadows 1831, y bu dros 30,000 o bobl yn ei gweld yn Nhyddewi yn 2016.

“Gan fod Oriel y Parc yn dathlu ei phen-blwydd yn ddeg oed eleni, rydym yn hynod falch o fod yn cynnal arddangosfa mor arwyddocaol, sef yr unig gyfle i weld y darlun yng Nghymru.

“Rydym yn gobeithio y bydd pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd yn cymryd y cyfle prin hwn i weld un o gampweithiau eraill celf Prydain yn Sir Benfro a chael eu hysbrydoli i archwilio tirwedd y Parc Cenedlaethol sydd heb ei ail ac sydd wedi ysbrydoli cynifer o arlunwyr dros y canrifoedd.”

Dywedodd David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Amgueddfa Cymru: “Rydym wrth ein bodd i fod yn gweithio gyda Tate fel rhan o raglen bartneriaeth genedlaethol. Ategir y gweithiau hyn gan ddarluniau o gasgliadau Amgueddfa Cymru sy’n edrych ar fywyd gwledig.

“Hefyd, bydd rhaglen arbennig o weithgareddau ac adnoddau dysgu i gefnogi’r arddangosfa yn Oriel y Parc a fydd yn annog cynulleidfaoedd i ddysgu mwy am waith William Stott a hanes Argraffiadaeth Brydeinig.”

Dywedodd Alex Farquharson, Cyfarwyddwr, Tate Britain, “Rydym ar ben ein digon fod Le Passeur yn dechrau ar ei daith ddwy flynedd drwy alw gyntaf yn Nhyddewi, Sir Benfro, lle y bydd yn ymuno â darlun dyfrlliw arbennig o hardd gan Turner. Rydym wrth ein bodd y bydd darlun rhagorol Stott yn cael ei weld gan y llu o ymwelwyr ag Oriel y Parc”.  

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n berchen ar Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, ac yn eu rheoli, a dyma gartref Amgueddfa Cymru yn Sir Benfro.

Bydd yr arddangosfa a elwir yn William Stott, Le Passeur (Y Cychwr): Myfyrio ar dirlun i’w gweld yn Oriel y Parc o 24 Chwefror i 2 Medi 2018

Le Passeur logo lockup

Gyhoeddi 22/02/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion