I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Gorymdaith y Ddraig wedi’i gohirio tan Ddiwrnod Sant Padrig

Nid oedd dreigiau hyd yn oed yn ddiogel rhag yr ymyrraeth a achoswyd gan yr eira trwm a’r tymereddau rhewllyd yn ddiweddar, gyda’r Bwystfil o’r Dwyrain a arweiniodd at ohirio Gorymdaith flynyddol y Ddraig yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc.

Fel arfer yn rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn ninas leiaf Prydain, bydd y digwyddiad yn awr yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn, 17 Mawrth, sef y diwrnod o gwmpas y byd pan fydd pobl yn dathlu un arall o nawddseintiau enwog Ynysoedd Prydain, sef Sant Padrig.

Oriel y Parc’s annual Dragon Parade in St Davids will now take place on St Patrick’s Day – Saturday 17 March.
Bydd Gorymdaith Flynyddol y Ddraig yn Nhŷ Ddewi gan Oriel y Parc yn awr yn cael ei chynnal ar Ddydd Sant Padrig – dydd Sadwrn, 17 Mawrth.

Bydd y strydoedd yn llawn pobl sydd wedi dod i fwynhau gweld plant ysgol, grwpiau o sgowtiaid ac aelodau o Grŵp Gofal Preswyl yn gorymdeithio’n falch drwy ganol y ddinas gyda’u crefftau a’u baneri, i gyfeiliant Band Sgwadron 948 y Corfflu Hyfforddiant Awyr.

Dywedodd Jenn Jones, Rheolwr Oriel y Parc: “Tra yr oeddem ni’n chwilio am ddyddiad addas i gynnal y digwyddiad sydd wedi cael ei ad-drefnu, penderfynwyd y byddai Diwrnod Sant Padrig yn ddelfrydol oherwydd bod Tyddewi wedi’i hefeillio gyda Naas yn yr Iwerddon ac mae cymaint o gysylltiadau chwedlonol rhwng Tyddewi a nawddsant Iwerddon.

‘Mae'r rhain yn cynnwys safle Capel Sant Padrig ym Mhorth Mawr, o le y dywedir ei fod wedi hwylio er mwyn troi Iwerddon tuag at Gristnogaeth.  Dywed rhai straeon ei fod wedi cael ei eni yn Nhŷ Ddewi tra bod eraill yn hawlio bod y ddau nawddsant wedi cyfarfod ar Ynys Dewi.

“Beth bynnag yr ydych chi’n ei gredu, dewch i ymuno â ni i ddathlu diwylliant a threftadaeth gyfoethog yr ardal.  Mae croeso cynnes iawn hefyd i unrhyw gerddor, band neu grŵp gyda chysylltiadau Gwyddelig gymryd rhan yn y digwyddiad, tra gall unrhyw un sy’n dymuno creu draig ar thema Wyddelig ymuno â’r orymdaith hefyd.”

Bydd Gorymdaith y Ddraig yn gadael cwrt Oriel y Parc am 11am ac yn mynd i’r Stryd Fawr cyn teithio o gwmpas Sgwâr y Groes.

Wedyn bydd yr orymdaith yn dychwelyd i Oriel y Parc, lle gallwch gael gwybodaeth am sut mae mwynhau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, gweld amrywiaeth o arddangosfeydd a chadw’n gynnes gyda diodydd poeth neu bowlen o gawl yn y caffi.

Os hoffech chi gymryd rhan yng Ngorymdaith y Ddraig, cysylltwch â Katie Withington drwy anfon e-bost at katiew@arfordirpenfro.org.uk neu ffonio 01437 720392.

Gyhoeddi 09/03/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion