I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Gwirfoddolwyr yn rhoi help llaw i ailadeiladu tŷ crwn Castell Henllys

Mae tîm o wirfoddolwyr diwyd wedi helpu i gwblhau dau gam hollbwysig fel rhan o brosiect i ailadeiladu tŷ crwn ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys.

Daeth gwirfoddolwyr o Fferm Gofal Clynfyw, Coleg Plas Dwbl a phrosiect Llwybrau ynghyd i helpu gyda’r prosiect ailadeiladu yn yr atyniad hwn a gaiff ei redeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gwirfoddolwyr yn helpu i ailadeiladu tŷ crwn o’r Oes Haearn yng Nghastell Henllys.
Gwirfoddolwyr yn helpu i ailadeiladu tŷ crwn o’r Oes Haearn yng Nghastell Henllys.

Dywedodd Sarah Griffiths, Goruchwyliwr Castell Henllys: “Cyflawnodd y gwirfoddolwyr dasgau pwysig yn cynnwys gwehyddu rhodenni o bren cyll i greu haenen ‘bleth’ y wal. 

“Y cam nesaf oedd cymysgu’r dwb a’i ddefnyddio i orchuddio’r waliau mewnol ac allanol, gan ddefnyddio cymysgedd o gynhwysion drwy ddilyn y technegau adeiladu hynaf o’r Oes Efydd.

“Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi ein helpu i gwblhau’r camau pwysig hyn o’r gwaith ailadeiladu yn barod ar gyfer y camau olaf, lle bydd angen gosod y to gwellt ac addurno'r tu mewn”.

Dechreuodd gwaith i dynnu’r Tŷ Coginio gwreiddiol yn ddarnau yn 2016 gan ei fod wedi cyrraedd diwedd ei oes weithredu effeithiol.  Cafodd y strwythurau cynnal mewnol, y trawst cylch mewnol a chilbyst y wal allanol ar gyfer y tŷ crwn newydd eu gosod wedyn gan Wardeiniaid yr Awdurdod Parc Cenedlaethol.

Mae dyluniad a strwythur y tŷ crwn newydd yn seiliedig ar gynlluniau manwl a thystiolaeth archaeolegol a ganfuwyd ar y safle, yn ogystal â'r tŷ crwn a dynnwyd yn ddarnau yn ddiweddar. 

Mae disgwyl i’r gwaith ailadeiladu ddod i ben erbyn diwedd Mawrth 2018.

I gael rhagor o wybodaeth am Bentref Oes Haearn Castell Henllys, ewch i www.castellhenllys.com neu ffoniwch 01239 891319.

Gyhoeddi 12/03/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion