I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Mwynhewch hwyl y Pasg ar Arfordir Penfro

Os ydych chi’n chwilio am ddiwrnod allan ardderchog ar gyfer y teulu'r Pasg hwn, edrychwch ar yr amrediad cyffrous o weithgareddau a digwyddiadau sydd ar gael ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae gan Gastell a Melin Heli Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc i gyd rhywbeth i ddiddanu pawb o’r ifanc at yr ifanc eu ffordd, tra bod digon o gyfleoedd yn ogystal i ymuno yn yr hwyl allan ar dirwedd y Parc Cenedlaethol.

Bydd cyfle i gychwyn gwyliau’r Pasg gyda Diwrnod Rhufeinig ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys ar 29 Mawrth, gyda chyfle i fod yn filwr Rhufeinig neu’n rhyfelwr paentiedig gwyllt o 11.30am tan 1pm ac o 2pm tan 4pm. £1 am bob gweithgaredd a chost mynediad

Ar 4 a’r 11 Ebrill, bydd Môr-ladron a Thywysogion yn cyflwyno chwedlau’r môr gyda thaith gerdded a storïwyr am 11.30am a gweithgareddau i ddilyn yn y gaer. Yn ogystal, bydd straeon yn y gaer am 2pm, gyda gweithgareddau yn dilyn. £3 y plentyn a chost mynediad arferol.

Er mwyn cael manylion llawn, gan gynnwys pob digwyddiad, prisiau mynediad ac amseroedd agor, ewch i www.castellhenllys.com neu ffoniwch 01239 891319.

Hear legends of the sea at Castell Henllys Iron Age Village with Pirates and Princes on 4 and 11 April.C
lywed chwedlau’r môr ym Mhentref Oes yr Haearn yng Nghastell Henllys gyda Môr-ladron a Thywysogion ar 4 ac 11 Ebrill.

O 30 Mawrth tan 15 Ebrill yng Nghastell a Melin Heli Caeriw, gallwch chi ymuno yn Her Cywion y Pasg wrth i chi chwilio yn y Castell am gliwiau! Os ydych chi’n dod o hyd iddyn nhw i gyd, gallwch chi hawlio eich gwobr Basg blasus! £1 y plentyn a chost mynediad arferol.

Yn ogystal, bydd y Castell yn croesawu Hebogiaid Hyfryd gyda Hebogyddiaeth Sir Benfro ar 2 Ebrill a fydd yn darparu arddangosfeydd yn llawn cyffro am hanner dydd a 3pm, gydag amrywiaeth o adar a’r cyfle i ddal aderyn am £1.

Er mwyn cael manylion llawn, gan gynnwys pob digwyddiad, prisiau mynediad ac amseroedd agor ewch i www.castellcaeriw.com neu ffoniwch 01646 651782.

Enjoy Have-a-go Archery at Carew Castle and Tidal Mill from 30 Mar - 13 April.
Mwynhewch Rhowch Dro ar Saethyddiaeth yng Nghastell Caeriw a’r Felin Heli o 30 Mawrth tan 13 Ebrill.

Yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, gallwch chi ymuno â Helfa Drysor y Pasg rhwng 10am a 4pm o 31 Mawrth tan 14 Ebrill, dod o hyd i gliwiau ac ateb posau o gwmpas y Ganolfan a’r tir o’i chwmpas er mwyn ennill gwobr. £2 y pen.

Ar 8 Ebrill, bydd y Ffair Wanwyn yn dychwelyd i Oriel y Parc o 10am tan 4pm, gyda stondinau o gynnyrch a chrefftau lleol a cherddoriaeth fyw.

Bydd y Ffair hefyd yn cynnwys Parti Môr-forynion a Môr-ladron arbennig gydag antur morol cyfriniol sy’n cynnwys gwisgo i fyny, gweithgareddau a hwyl o dan y môr!  Bydd dwy sesiwn o bartïon o 10.30am tan 12 hanner dydd ac o 2pm tan 3.30pm, gyda chost mynediad yn £6 y plentyn. Mae archebu lle yn hanfodol.

Er mwyn cael manylion llawn, gan gynnwys pob digwyddiad, prisiau ac amseroedd agor, ewch i www.orielyparc.co.uk neu ffoniwch 01437 720392.

Get Arty by the Sea at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre on 4 and 10 April.
Byddwch yn Greadigol wrth y Môr yn Oriel y Parc a’r Ganolfan Ymwelwyr ar 4 a 10 Ebrill.

Mae uchafbwyntiau ar dirwedd y Parc Cenedlaethol yn cynnwys y teithiau hynod boblogaidd o gwmpas Maes Tanio Castellmartin, Ar Droed ar 8 Ebrill ac Mewn Bws Mini ar 15 Ebrill. Mae’r tocynnau ar gyfer oedolion yn £8 a £6 ar gyfer pobl hŷn.  Nodwch os gwelwch yn dda mai teithiau ar gyfer y rhai hynny sydd dros 18 oed yn unig yw’r rhain ac ni chaniateir cŵn.

I’r rhai hynny sy’n dymuno cael profiad o rywbeth newydd yng Ngogledd Sir Benfro, bydd y Parcmon, Richard Vaughan yn helpu pobl i Ddarganfod Cwm Gwaun am 1pm ar 12 Ebrill. Mae’r tocynnau yn £3 y pen.

Er mwyn archebu eich lle ar y digwyddiadau hyn, ffoniwch 01437 720392 os gwelwch yn dda.

Er mwyn gweld y manylion ynglŷn â’r holl weithgareddau a’r digwyddiadau sy’n cael eu rhedeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau neu fel arall casglwch gopi o Coast to Coast.

Gyhoeddi 26/03/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion