I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Llwybr troed newydd yn sicrhau ffordd fwy diogel i Fae Gorllewin Angle

Diolch i lwybr troed newydd sy’n cysylltu pentref Angle a Bae Gorllewin Angle, mae ymwelwyr a thrigolion nawr yn gallu cerdded ar hyd llwybr mwy diogel i’r traeth poblogaidd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Yn sgil y llwybr 280 metr, fydd dim angen i bobl gerdded ar hyd ffordd fach gul mwyach, sy’n brysur iawn yn ystod tymor yr haf wrth i bobl heidio i’r traeth.


Llun o’r rhan newydd o’r llwybr troed (chwith i’r dde): John Allen-Mirehouse – perchennog Ystad Angle, Gwyneth Hayward – Cadeirydd Awdurdod y Parc, y Cyng. Andy Hill – Cadeirydd Cyngor Cymuned Angle, Warden Awdurdod y Parc - Ian McCarthy, Paul Butland – contractwr lleol,  Ossie Duffy – Warden Awdurdod y Parc a Anthony Richards, Rheolwr Mynediad a Hawliau Tramwy Awdurdod y Parc.

Dywedodd Anthony Richards, Rheolwr Mynediad a Hawliau Tramwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Bydd y llwybr newydd yn annog mwy o bobl i gerdded o’r pentref i’r arfordir, ac mae’n rhan o’r rhwydwaith cyfagos o lwybrau troed cyhoeddus, gan gynnwys Llwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

“Fyddai’r gwelliant yma ddim wedi bod yn bosib heb gydweithrediad John Allen-Mirehouse, perchennog Ystad Angle, a roddodd y tir am ddim er mwyn gallu creu’r llwybr troed cyhoeddus, ynghyd â chydweithrediad tenant yr Ystad a oedd hefyd wedi rhoi caniatâd ar gyfer y gwaith.

“Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol hefyd wedi gweithio gyda Chyngor Sir Penfro er mwyn gwella ymyl yr hewl ar hyd gweddill y ffordd sy’n cysylltu’r llwybr troed a'r arfordir.”

 The new footpath connects to the surrounding network of public footpaths, including the Pembrokeshire Coast Path National Trail.
Bydd y llwybr newydd yn rhan o’r rhwydwaith cyfagos o lwybrau troed cyhoeddus, gan gynnwys Llwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

Cafodd y gwelliannau – gan gynnwys y gwaith o greu llwybr troed a ffensys – eu gwneud gan gontractwyr lleol, sef Paul Butland Mini Digger Services a Pembrokeshire Fencing ynghyd â Wardeniaid Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Cafodd y gwaith ei oruchwylio gan Tim Jones, Rheolwr Wardeniaid yr Ardal.

Cyngor Cymuned Angle welodd fod angen y llwybr hwn, a llwyddodd Awdurdod y Parc Cenedlaethol i sicrhau arian gan raglen grant y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy gan Lywodraeth Cymru i wneud y gwelliant angenrheidiol hwn.

Gyhoeddi 29/03/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion