I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Cynlluniwch Flwyddyn y Môr yn Sir Benfro gyda Coast to Coast

Gall ymwelwyr a thrigolion Sir Benfro ddarganfod sut i fanteisio i’r eithaf ar unig Barc Cenedlaethol arfordirol y DU yn ystod Blwyddyn y Môr Cymru 2018, drwy gael eu hysbrydoli gan bapur newydd llawn gwybodaeth Coast to Coast.

Mae’r papur poblogaidd, sy’n cael ei ddosbarthu ledled y sir, yn llawn gwybodaeth am ble i fynd i gael profiad o dirluniau a morlin hanesyddol, ac i ddod o hyd i bethau cyffrous i’w gwneud ym myd celf a chrefft.

Coast toCoast 2018 cover

Mae’r Parc Cenedlaethol wedi bod yn cynhyrchu Coast to Coast am 36 o flynyddoedd, ac mae’r papur yn helpu trigolion lleol ac ymwelwyr i fanteisio i'r eithaf ar Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro o'r gwanwyn hyd at ddechrau’r hydref.

Wrth siarad am y cyhoeddiad, dywedodd Tegryn Jones, Prif Weithredwr yr Awdurdod:  “Mae mwy na 200,000 o bobl yn bachu copi o Coast to Coast bob blwyddyn, ond mae’r adnodd gwych hwn, sy’n cynnwys map a thabl chwe mis o’r llanw, yn dal ar gael i chi os yw’n well gennych chi gael eich gwybodaeth ar ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur, yn www.arfordirpenfro.cymru/coasttocoast.

“Yn ogystal â gwybodaeth wych am lefydd i ymweld â nhw a llefydd bwyta, mae rhifyn eleni o Coast to Coast yn cynnwys ffeithiau diddorol iawn am y Parc Cenedlaethol a’r ardal gyfagos, ac mae’n rhoi sylw i atyniadau poblogaidd y Parc Cenedlaethol i deuluoedd: Castell Caeriw a Melin Heli, Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi a Phentref Oes Haearn Castell Henllys.

“Mae syniadau am deithiau cerdded arfordirol i bobl o bob gallu, ysbrydoliaeth ar gyfer rhoi cynnig ar rywbeth newydd, awgrymiadau antur i bob oed, ac arweiniad ar erddi, amgueddfeydd, crefftau, orielau a llefydd i fynd am bryd o fwyd.

“Mae hefyd yn cynnwys rhaglen gweithgareddau a digwyddiadau’r Awdurdod, sy’n cynnig cyfle unigryw i ddarganfod treftadaeth, bywyd gwyllt, cefn gwlad ac arfordir y Parc Cenedlaethol.”

Dyma ble cewch hyd i gopi o Coast to Coast:

Mae posib cael copi mewn mwy na 500 o siopau, tafarndai, Canolfannau Croeso a lleoliadau eraill ledled Sir Benfro.

Llwythwch ap Coast to Coast (mae fersiynau Cymraeg a Saesneg ar gael o fis Ebrill 2018 ymlaen) i lawr ar ddyfeisiau Apple neu Android drwy wefan yr Awdurdod, http://www.arfordirpenfro.cymru/coasttocoast.

Mae modd pori drwy’r fersiwn Gymraeg neu Saesneg (ar gael o fis Ebrill 2018 ymlaen) yn http://www.arfordirpenfro.cymru/coasttocoast.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael copi papur neu ar sgrin o Coast to Coast heddiw i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar arfordir a chefn gwlad o safon byd Sir Benfro yn 2018.

 

 

Gyhoeddi 06/04/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion