I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Cerfluniau bywyd gwyllt y Parc Cenedlaethol yn tynnu sylw at y frwydr yn erbyn sbwriel morol

Oeddech chi’n gwybod bod digon o blastig i lenwi lori biniau yn mynd i mewn i foroedd y byd bob munud yn ôl yr amcangyfrifon? Neu fod hyd at filiwn o adar y môr yn marw bob blwyddyn o ganlyniad i fwyta darnau o blastig?

I dynnu sylw at y problemau hyn a rhai eraill mae sbwriel morol yn eu hachosi, a hithau’n Flwyddyn y Môr, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi comisiynu cyfres o gerfluniau rhyngweithiol i helpu i godi ymwybyddiaeth o’r problemau a thynnu sylw at y camau gallwn ni gyd eu cymryd i wella’r sefyllfa bresennol.

Achub ein Moroedd: Dau o’r cerfluniau sydd wedi cael eu creu i godi ymwybyddiaeth o’r broblem sbwriel morol ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Achub ein Moroedd: Dau o’r cerfluniau sydd wedi cael eu creu i godi ymwybyddiaeth o’r broblem sbwriel morol ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae’r pum model â ffrâm weiren yn cynnwys ysgol o dri dolffin, pysgodyn ac arwyddlun y Parc Cenedlaethol, llurs.

Bydd y cerfluniau i’w gweld mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws y Parc Cenedlaethol a Sir Benfro gan gynnwys sioeau, gweithgareddau glanhau traeth a digwyddiadau eraill.

Dywedodd Swyddog Dehongli Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Rebecca Evans: “Fel unig Barc Cenedlaethol arfordirol y Deyrnas Unedig, rydyn ni’n llawn ymwybodol o faint o sbwriel morol sy’n cael ei adael gan y llanw bob dydd.

“Mae nifer o wirfoddolwyr yn helpu i wella’r sefyllfa drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau glanhau traeth ar Arfordir Sir Benfro bob blwyddyn, ond nid yw hyn yn ateb cynaliadwy.

“Mae llygedyn o obaith yn hyn i gyd, gyda chymunedau yn mynd ati i leihau faint o blastigau un-defnydd sy’n cael eu defnyddio er mwyn bod yn Ddi-Blastig, ac mae’n wych gweld pa mor boblogaidd yw'r ymgyrch Dau Funud yn Glanhau Traeth.

“Ynghyd â’r mentrau hyn, rydyn ni’n gobeithio bydd y cerfluniau’n helpu i ysbrydoli pobl i wneud dewisiadau gwahanol, fel defnyddio cwpanau a photeli gellir eu hailddefnyddio, a chasglu sbwriel pan fyddan nhw’n ymweld â thraeth tro nesaf.”

Cafodd y cerfluniau hyn eu comisiynu gan Awdurdod y Parc a’u creu gan Toby Downing, artist o Aberteifi. Mae rhai wedi cael eu llenwi â sbwriel morol, a bydd eraill yn cael eu llenwi gan y cyhoedd mewn digwyddiadau arbennig.

Gyhoeddi 09/04/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion