I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Gwobr o £1,000 am wybodaeth ynghylch torri coed yn anghyfreithlon

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnig gwobr ariannol yn gyfnewid am help i geisio dal y rheini sy’n gyfrifol am dorri mwy na 30 o goed gwarchodedig yn Freshwater East.

Roedd y coed, sef coed ynn, sycamorwydd a draenen wen yn bennaf, yn rhan o goetir sydd wedi'i warchod gan Orchymyn Diogelu Coed (TPO). Mae’r rhan fwyaf o’r coed yn eiddo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol ond mae rhai yn eiddo i drigolyn lleol.

More than 30 trees that are protected by a Tree Preservation Order (TPO) were illegally felled in Freshwater East © Pembrokeshire Coast National Park Authority.​
Mae mwy na 30 o goed a warchodir wedi cael eu torri’n anghyfreithlon yn Freshwater East. Llun © Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae fideo a gymerwyd gan ddrôn o'r awyr hefyd ar gael ar ein sianel YouTube.

Dywedodd Tim Jones, Rheolwr Wardeniaid (De) Awdurdod y Parc: “Ni thorrwyd y coed ar gyfer coed tân gan fod y coed wedi aros ar y safle i ddechrau, mewn llanast clymog. Roedd hwn yn achos o ddifrod troseddol ac yn amlwg yn torri’r rheoliadau cynllunio. 

“Roedd hefyd yn ergyd dorcalonnus i lawer o bobl yn y gymuned a ymgyrchodd yn hir ac yn galed dros warchod y coetir aeddfed. Mae’r achos yn mynd yn gwbl groes i’r warchodaeth a’r parch y dylai statws Gwarchodfa Natur Leol fod wedi’i roi i’r ardal.  

“Ni fyddai neb wedi comisiynu gwaith o’r fath oni bai eu bod yn mynd i fanteisio ohono, felly mae’r rhestr o’r bobl a ddrwgdybir yn fyr. Mae’r heddlu’n parhau i ymchwilio, ond nid oes digon o dystiolaeth eto i weithredu ymhellach”.

Mae Awdurdod y Parc yn cynnig gwobr o £1,000 am wybodaeth fydd yn arwain at erlyniad llwyddiannus. 

Os byddwch yn eich cael yn euog o ddifrodi coeden a warchodir gan Orchymyn Diogelu Coed, gallech gael dirwy o hyd at £2,500 y goeden. Gellir rhoi dirwy o gymaint ag £20,000 y goeden i unrhyw un sy’n ei gael yn euog o ddinistrio coeden a warchodir gan Orchymyn Diogelu Coed, ond mewn achosion difrifol gall y ddirwy fod yn ddiderfyn.

Os ydych chi’n gwybod pwy allai fod wedi gwneud hyn neu gomisiynu’r gwaith, ffoniwch Heddlu Dyfed-Powys ar 101 neu’r Awdurdod ar 01646 624800.

Gyhoeddi 02/05/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion