I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Dewch i ddathlu Penwythnos Cenedlaethol Melinau yng Nghastell a Melin Heli Caeriw

Mae Castell a Melin Heli Caeriw yn cynnal dau ddigwyddiad am ddim ar ddydd Sadwrn 12 a dydd Sul 13 Mai i nodi Penwythnos Cenedlaethol Melinau.

Am 2.30pm bydd cyfle i fwynhau Canllaw Melino i Ddysgwyr, gan gynnwys taith fer o amgylch y Felin i ddysgu sut y mae'n gweithio a sut fywyd fyddai gan y melinydd. Wedyn rhwng 3pm a 4.30pm bydd gweithgaredd gwneud Doliau Ŷd.

Mae’r sesiynau galw heibio rhain yn gynwysedig yn y pris mynediad arferol. Nid oes angen archebu lle.

Carew Castle and Tidal Mill is marking National Mills Weekend with two free activities on 12 and 13 May.
Bydd Castell a Melin Heli Caeriw yn dathlu Penwythnos Cenedlaethol Melinau gyda dau weithgaredd am ddim ar 12 a 13 Mai.

Dywedodd Rheolwr Castell Caeriw, Daisy Hughes: "Byddai bywyd y gymuned wedi dibynnu ar felinau fel yr un yma am ganrifoedd ac mae'n wych gallu dathlu'r rhan bwysig yma o'n diwylliant a'n treftadaeth leol.

"Gallwch ddysgu sut y byddai pobl yn dod ag ŷd i Felin Heli Caeriw er mwyn ei droi'n fara gyda help arddangosfa ryngweithiol a murlun lliwgar a gafodd ei beintio gan blant ysgol leol".

Y Felin yng Nghaeriw yw'r unig Felin Heli sydd wedi'i hadfer yng Nghymru ac mae'n un o'r pump sydd ar gael yn y DU. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod Melin o ryw fath wedi bodoli ar y safle ers 1542, gyda'r adeilad presennol o bosibl yn dyddio'n ôl i ddechrau'r 19eg ganrif.

Er nad yw'r Felin yn gweithredu mwyach, mae'r adeilad ar agor i ymwelwyr ac mae'r peiriannau, yr arddangosfa, sylwebaeth sain a'r sioeau rhyngweithiol sy'n addas i'r teulu cyfan yn dangos sut mae dŵr wedi cael ei ddefnyddio fel ffynhonnell ynni cynaliadwy dros y canrifoedd.

Mae Castell a Melin Heli Caeriw ar agor rhwng 10am a 5pm bob dydd (mynediad olaf am 4.30pm). Mae'r pris yn cynnwys mynediad i'r Castell a'r Felin Heli.

I gael rhagor o wybodaeth am Gastell a Melin Heli Caeriw, yn cynnwys prisiau mynediad a gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill sydd ar y gweill, ewch i www.castellcaeriw.com.

I gael rhagor o wybodaeth am Benwythnos Cenedlaethol Melinau ewch i www.nationalmillsweekend.co.uk.

Gyhoeddi 09/05/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion